Szanowni Kontrahenci!

Informujemy, że z dniem 1.01.2019 zmieniamy nazwę firmy z
Parvalux Polska Sp. z o.o.
na
Ultra Robotics Sp. z o.o.
Firma pod nową nazwą oferuje ten sam asortyment produktów i usług.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nowymi adresami mailowymi:
ultrarobotics@ultrarobotics.pl oraz biuro@ultrarobotics.pl
Nasza strona internetowa ma teraz adres:

www.ultrarobotics.pl


Numery telefonów oraz inne dane firmy pozostają bez zmian.
Zapraszamy do kontaktu
Zespół Ultra Robotics :)
www.ultrarobotics.pl

Dear Partners,

please be informed that from 1st January 2019 Parvalux Polska Sp. z o.o. is changing its name to Ultra Robotics Sp. z o.o.
Products and services offered remain unchanged.
We are at your disposal under new e-mail addresses:
ultrarobotics@ultrarobotics.pl oraz biuro@ultrarobotics.pl
Our website has now new address:

www.ultrarobotics.pl


Telephone numbers and other company and contact details remain unchanged.
We look forward to hearing from you.
Ultra Robotics Team :)
www.ultrarobotics.pl